Een kroon op een implantaat via uw eigen tandarts

Door de samenwerking tussen verschillende maatschappen kaakchirurgie, implantologie praktijken, tandartsen en Dyna Dental Engineering B.V. is er voor de patiënt een nieuw concept ontwikkeld, namelijk “Ketenzorg implantologie” De naam ketenzorg zegt al genoeg; Alle werkzaamheden van bovengenoemde behandelaars zitten in één keten! Dit betekent voor de patiënt een scherpe prijs voor een nieuwe tand* of kies! Ook voor u een kroon op een implantaat via eigen tandarts!

Een kroon op een implantaat via eigen tandarts

U wilt een kroon op een implantaat via eigen tandarts.  Met deze verwijzing krijgt u een afspraak bij een kaakchirurg of implantoloog, voor een kroon op een implantaat. Check eerst of uw tandarts deelneemt aan het concept: een kroon op een implantaat!

Afspraak bij de kaakchirurg of implantoloog

U maakt een afspraak bij de kaakchirurg of implantoloog. Tijdens dit consult worden uw vragen beantwoord en wordt u op de hoogte gebracht van de behandeling. U ontvangt de begroting, er wordt een afspraak gemaakt voor de implantatie en u krijgt een informatiefolder over de implantatie mee.

Het implantaat wordt geplaatst

Het implantaat of de implantaten worden onder lokale verdoving geplaatst. Hierna krijgt u een afspraak voor de nacontrole. Tijdens de controle afspraak krijgt u een brief mee voor uw tandarts. Bij deze brief zit een afdrukstift. Deze afdrukstift is noodzakelijk voor de vervaardiging van de kroon. Deze niet vergeten!

Een afspraak voor de afdruk maken

Maak een afspraak bij de tandarts, neem de brief met afdrukstift mee (deze niet vergeten). (Indien u direct naar de tandarts-implantoloog gaat, loopt de procedure iets anders.) De tandarts maakt een afdruk van uw boven- en onderkaak en stuurt deze naar het tandtechnisch laboratorium. U krijgt een nieuwe afspraak voor het plaatsten van de kroon.

Plaatsing van de kroon op het implantaat

Het is zover, u krijgt uw kroon! De tandarts schroeft de genezingsschroef uit het implantaat en plaatst de kroon. De kroon wordt met een klein schroefje of met tandheelkundig cement vastgezet. U kunt nu weer alles met uw nieuwe tand of kies!

Het resultaat

*Momenteel is Ketenzorg beperkt tot kronen en bruggen op implantaten voor de vervanging van de kleine en grote kiezen. Dus alle kiezen achter de hoektanden. Het is natuurlijk wel mogelijk uw voortand(en) te vervangen voor een kroon op een implantaat, maar hiervoor zijn andere prijzen van toepassing. Laat u zich informeren door uw behandelaar.